Informatie

Binnenkort verschijnen de eerste beleidsdocumenten op deze website. Kom snel terug om te kijken welke documenten zijn toegevoegd.

 

 • Strategisch beleid: in 2020 wordt nog gewerkt met het koersplan van SPOM en het strategisch beleidsplan van Oeverwal. Het proces om te komen tot een nieuw strategisch beleidsplan voor Groeisaam is in gang gezet. 
 • Meldcode
 • Gedragscode
 • Pestprotocol
 • Ondersteuningsagenda
 • Protocol medicijnverstrekking GGD
 • Leerplicht en bijzonder verlof
 • Informatie gescheiden ouders
 • Relevante beleidsstukken (bv. kwaliteit, gesprekscyclus)
 • AVG stukken
 • Code goed bestuur
Share This