Informatie

Binnenkort verschijnen de eerste beleidsdocumenten op deze website. Kom snel terug om te kijken welke documenten zijn toegevoegd.

 

 • Koersplan
 • Meldcode
 • Klachtenregeling
 • Klokkenluidersregeling
 • Gedragscode
 • Pestprotocol
 • Ondersteuningsagenda
 • Protocol medicijnverstrekking GGD
 • Vakantierooster
 • Leerplicht en bijzonder verlof
 • Informatie gescheiden ouders
 • Relevante beleidsstukken (bv. kwaliteit, gesprekscyclus)
 • AVG stukken
 • Code goed bestuur
Share This