Vacatures

Zij-instroomtrajecten

Met de veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk voor Groeisaam om de kwaliteit van personeel goed te waarborgen en actief te participeren in de aanname van kwalitatief goed personeel. Naast de reguliere stagiaires van de Pabo zijn er daarom binnen Groeisaam mogelijkheden voor trajecten van zij-instromers.  Wij zoeken voor Groeisaam regelmatig kandidaten voor zij-instroomtrajecten om gezamenlijk te zorgen voor werkplezier, diversiteit aan personeel en kwaliteit in het onderwijs. Echter is er op dit moment wel een instroomstop voor zij-instroomtrajecten. Op het moment dat instroom weer mogelijk is dan zullen we dit kenbaar maken op deze pagina. 

Wat doen zij-instromers?

 • Zij-instromers zijn leraar basisonderwijs in opleiding.
 • Zij combineren lesgeven en opleiding (dit is maatwerk, zie hiervoor de criteria hieronder). Zij doen in dienst van het bestuur ervaring op voor de klas en gaan na een bepaalde tijd zelfstandig aan de slag.
 • Zij verbinden modules op de Pabo met werkplekleren.
 • Zij halen binnen twee jaar hun lesbevoegdheid voor het basisonderwijs.

Voordat een zij-instromer in aanmerking komt voor een zij-instroomtraject bij Groeisaam, moet hij/zij voldoen aan een aantal criteria:

 • Een afgeronde HBO- of WO-opleiding hebben, verwant aan het vakgebied.
 • Beschikken over voldoende maatschappelijke ervaring en beroepservaring voor het onderwijs.
 • Een geldige Verklaring Omtrent Gedrag hebben.
 • De afgelopen twee jaar niet ingeschreven zijn geweest bij een lerarenopleiding. Indien dit wel het geval was maar er geen diploma is behaald, dan geldt deze voorwaarde niet.
 • Denkkracht en veerkracht hebben.
 • Een score van >120 behalen op de WISCAT.
 • Snel leren en vlot schakelen.
 • Transitie/transfer kunnen maken naar leerkrachtvaardigheden.
 • Goed kunnen reflecteren.
 • ‘Tegen een stootje kunnen’.
 • Werk, opleiding en privé kunnen combineren.

Wat betekent dit voor de kandidaat en de school?

 • Een ‘snuffelstage’ van 2 weken:
  • voor de zij-instromer om erachter te komen of het vak wat voor hem/haar is;
  • voor de directeur/mentor om te bepalen of dit een geschikte kandidaat is.
 • Indien de kandidaat een positief advies heeft gekregen van de school gaat de bovenschoolse benoemingsadviescommissie (twee directeuren, een schoolopleider en een staflid HRM) in gesprek met de kandidaat.
 • Na een positief gesprek wordt de kandidaat ingepland voor een intakegesprek met de HAN en zal de WISCAT afgenomen worden.
 • Vervolgens kan er een verlengde stage voor de duur van circa 6 weken plaatsvinden ter voorbereiding op het geschiktheidsonderzoek. Dit kan op dezelfde school zijn of op een andere school binnen de stichting.
 • Aanmelding voor een geschiktheidsonderzoek.

Na het behalen van het geschiktheidsonderzoek volgt:

 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van 2 jaar voor 3 of 4 dagen per week;
 • inschaling in schaal L10 (trede 7 max.) conform CAO PO;
 • een plek in de klas;
 • een collega naast de zij-instromer in de groep als mentor;
 • na een bepaalde tijd (verschillend per zij-instromer) wat meer afstand door de mentor van zijn/haar taken in de klas;
 • ondersteuning door een team dat openstaat voor diversiteit en leren op de werkplek.

Bij gebleken geschiktheid volgt er een dienstverband bij Groeisaam als zij-instromer voor het onderwijs.

Aanmeldprocedure

Wanneer je na het lezen van deze informatie gemotiveerd bent om zij-instromer in het primair onderwijs te worden, in aanmerking komt volgens de criteria en de mogelijkheid hebt om de snuffelstage (4 dagdelen) en de voorbereidende stage (circa 6 weken van 2 à 3 dagen per week) te lopen (beide onbetaald), dan raden we je aan om deze pagina in de gaten te houden. Zodra we de zij-instroomtrajecten weer openzetten dan is je motivatiebrief en cv van harte welkom.

Op een nog nader te bepalen moment zal door de benoemingsadviescommissie beoordeeld worden of je op basis van je cv en motivatie voldoet aan de genoemde criteria en of we je een passende snuffelstage en een stageplaats kunnen aanbieden.

Wanneer je bij ons solliciteert naar een zij-instroomtraject dan geef je daarmee toestemming om je gegevens voor een termijn van maximaal een schooljaar te bewaren.

 

Share This