Samenwerkingspartners

Groeisaam bereidt kinderen voor op een persoonlijke toekomst in een maatschappij die sterk verandert. Dit betekent dat in ons onderwijs de voorbereiding op deze maatschappij centraal staat. Ons onderwijs stimuleert de competenties die horen bij de 21e eeuw, zoals eigenaarschap, samenwerken en leren van en met elkaar.

Dat doen wij in verbinding met onze omgeving: de wijk, de gemeenschap, het voortgezet onderwijs en de kinderopvang. Alleen samen kunnen wij onze ambitie waarmaken, dat is onze diepste overtuiging.

We werken samen met onder meer de volgende instanties:

Pax Christi College

Enerzijds dient de school aan te sluiten bij de talenten die elk kind heeft meegekregen bij de geboorte. Anderzijds is de school een soort tussenstation op weg naar de toekomst. Het Pax Christi College is erop gericht de leerling toegang te geven tot de juiste vervolgopleiding. Het diploma dient van voldoende kwaliteit te zijn en te waarborgen dat de volgende stap naar de toekomst kan worden gemaakt. Als streekschool zijn zij mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gebied waar het deel van uit maakt: het land van Maas en Waal. Het Pax Christi College sluit aan bij de mogelijkheden en ontwikkelingen binnen de regio en zij zullen zich telkens bezinnen het onderwijs zo in te richten dat die aansluiting maximaal is: Pax Christi College: paspoort voor de toekomst

Actief Maas en Waal

Actief Maas en Waal is een lokaal platform. Door samenwerking en afstemming moeten we er voor zorgen dat de Maas en Waalse jeugd goed en voldoende kan bewegen, spelen en sporten in een gezonde leefstijl. Actief Maas en Waal zijn we dus samen, iedereen die met de jeugd heeft te maken, hun ouders en natuurlijk de jeugd zelf. Allemaal kunnen we bijdragen vanuit eigen positie en/of verantwoordelijkheid.

Actief Maas en Waal initieert, ondersteunt en combineert activiteiten daar waar dat wenselijk en mogelijk is. Deze werkzaamheden zijn gericht op kwaliteit en duurzaamheid.

Tech-lokaal

Dit is een initiatief van Stichting Meerwaarde Maas en Waal. In het Tech-Lokaal brengen scholen een educatief dagdeel door, waarin zij diverse technieken kunnen uitproberen in ‘ontdekplekken’. Ook is het mogelijk om na school mee te doen aan diverse workshops of zelfs, om wekelijks deel te nemen in een Tech-Club, zoals Lego Mindstorms en Gamedesign. Tot slot kunnen de Tech-Clubs weer uitgroeien tot een Tech-Lab.

Ixperium

Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict is een samenwerkingsverband van de lerarenopleidingen en het Kenniscentrum Kwaliteit van leren van de HAN met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de regio rond Arnhem en Nijmegen.
De samenwerking richt zich op onderwijs dat beter recht doet aan verschillen tussen leerlingen met behulp van ict en op het opleiden van ict-geletterde jongeren. De focus ligt hierbij op het opleiden, professionaliseren en faciliteren van leraren in een duurzame verbinding tussen werkveld, opleiding en onderzoek.

Stromenland

Sinds 1 augustus 2014 zijn alle scholen verplicht elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Scholen en schoolbesturen werken met elkaar samen om dat goed te organiseren. Dat doen ze in regio’s in zogenaamde samenwerkingsverbanden.
Het Samenwerkingsverband Stromenland is een grote regio. Alle schoolbesturen en alle basisscholen en scholen in het speciaal (basis) onderwijs in de gemeenten Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Grave, Groesbeek, Heumen, Mill en Sint Hubert, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Sint Anthonis, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen horen bij Samenwerkingsverband Stromenland.

HAN PABO

HAN Pabo gelooft dat kinderen leren van leraren die stevig en midden in de wereld staan. We zorgen dat leraren met én voor kinderen het verschil maken. We leiden zelfbewuste leraren op die nieuwsgierig blijven, hoge verwachtingen hebben en voortdurend bezig zijn het vandaag beter te doen dan gisteren. Leraren die gebruik maken van nieuwe inzichten, samenwerken en leergierig zijn. Dit doen we samen met basisscholen in de regio.

Kion

Je vertrouwt je kind niet zomaar toe aan een ander. Wij weten dat. Breng je zoon of dochter met een gerust hart bij onze opvang zodat je kunt werken of studeren. Wij zijn er voor jou én we zijn in de buurt. Wij zorgen voor opvang die past bij jouw wensen, ook als deze anders- dan-anders zijn. Samen komen we tot verrassende oplossingen.

Ippon

IPPON heeft een flexibel personeelsbestand, in een wisselende arbeidsmarkt. Het is voor scholen in tijden van krimp lastig om leerkrachten aan de school te binden, terwijl er over enkele jaren weer vacatures zullen ontstaan. IPPON bemiddelt leerkrachten die aansluiten op het persoonlijk profiel van de school. Goede leerkrachten blijven betrokken bij de school, zonder dat er risico is voor werkgeversverplichtingen. IPPON investeert in persoonlijk contact met zowel de directeuren als de invalleerkrachten.

Share This