Vacatures

Werken bij Groeisaam Primair Onderwijs

Stichting Groeisaam Primair Onderwijs biedt een kleurrijk onderwijspalet in de gemeenten West Maas en Waal, Druten en Beuningen. De naam Groeisaam is een samentrekking van ‘groeien’ en ‘samen’. Daarnaast is het woord afgeleid van ‘groeizaam’: een verwijzing naar onze streek met zijn vruchtbare rivierklei, waar het goed groeien is.

Groeien is een natuurlijk proces, dat altijd plaatsvindt. Mensen willen groeien, kinderen willen leren. Wij willen dat onze scholen groeizame plekken zijn, met een gunstig leer- en ontwikkelklimaat voor kinderen en medewerkers. Groeien verloopt niet altijd in hetzelfde tempo. Een groeiproces kan de ene keer snel, de andere keer langzaam verlopen. Die verschillen vormen ons uitgangspunt, en we koesteren de diversiteit.

Groeisaam is creatief, inspirerend, nieuwsgierig, verbindend, resultaatgericht en in balans. Iedere school krijgt de ruimte om een eigen invulling te geven aan het onderwijs, passend bij de eigen omgeving. Het veelkleurige en veelzijdige karakter van Groeisaam is terug te zien in de huisstijl. Onze scholen werken samen om de mogelijkheden voor onze kinderen en medewerkers te vergroten en we bieden elkaar ruggensteun waar nodig. Zo groeien we samen!

Onderstaand een overzicht van onze vacatures. In de loop van de week kun je alle vacatures met uitgebreide vacaturetekst ook bekijken via Meesterbaan (zie link bij betreffende vacature).

Krijg ik een vaste benoeming?

Je krijgt in eerste instantie een tijdelijke benoeming voor een jaar. Gedurende dat jaar kijken we naar je functioneren en ontvang je begeleiding van onze schoolcoach. Je hebt functioneringsgesprekken (met je directeur). Een onvoldoende beoordeling kan dus nooit als een verrassing komen. Dan weet je al waar je aan kunt werken gedurende de rest van de periode, richting je beoordeling. Als de beoordeling aan het einde van het jaar positief is, mag je er natuurlijk van uit gaan dat je tijdelijke benoeming omgezet wordt in een benoeming voor onbepaalde tijd.

Share This