Opleidingsscholen

Samen Opleiden voor de toekomst gaat over een leven lang leren in het beroep. Groeisaam investeert samen met de HAN Pabo in deze ontwikkeling, omdat wij vinden dat samenwerking noodzakelijk is voor het onderwijs in de toekomst. Relatie en communicatie vormen de basis voor verdere ontwikkeling. Dat was vroeger zo en zal ook altijd zo blijven. Nu de wereld steeds sneller verandert, wordt samenwerken en samen leren zelfs nog belangrijker dan voorheen. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat we openstaan om het leren van elkaar binnen de school en tussen onderwijsorganisaties te versterken. Samenwerking is onmisbaar om als professional en leerling binnen het onderwijssysteem van betekenis te kunnen zijn. Kennis en technologie helpen daarbij. Ze bieden de ‘taal’ die nodig is om elkaar van mens tot mens beter te begrijpen en om samen nieuwe inzichten te ontwikkelen. Nieuwe technologieën en denkwijzen maken het bovendien mogelijk om beter af te stemmen op verschillen, waardoor het onderwijs meer mensen kan bereiken.

Kwaliteit

De kwaliteit van samenwerking is belangrijk binnen toekomstbestendig onderwijs. Niet alleen in het klaslokaal, maar ook binnen schoolteams, tussen scholen onderling en de lerarenopleiding, tussen scholen en hun bestuur, tussen besturen onderling en tussen besturen en de lerarenopleiding. Samen Opleiden zet daar vol op in. Samenwerking tussen een lerarenopleiding en het scholenveld in een regio moet bijdragen aan samen opleiden en aan co-creatie. Samen creëren zorgt voor resultaten die bijdragen aan de kwaliteit van leren bij leerlingen en aan de kwaliteit van leren van (toekomstige) professionals.

 

Alle scholen die vallen onder het bestuur van Groeisaam zijn zogenoemde opleidingsscholen en werken samen met de HAN Pabo. Schoolopleiders die in dienst zijn bij Groeisaam begeleiden de studenten op de opleidingsscholen en werken samen in netwerk- en intervisiebijeenkomsten met docenten van de opleiding.

Share This