Vervangersteam

Het vervangersteam bestaat uit leraren en onderwijsassistenten met een aanstelling bij Groeisaam die allemaal flexibel inzetbaar zijn op de scholen van Groeisaam. Zij verrichten vervangingswerkzaamheden voor korte of langere duur op één of verschillende scholen binnen Groeisaam.

De leraren en onderwijsassistenten van het vervangersteam hebben kennis van het onderwijs in alle groepen, zijn pedagogisch en didactisch sterk en zijn gericht op ontwikkeling en innovatie.

Zij ontwikkelen zich niet alleen door het volgen van studiedagen op scholen van Groeisaam, maar ook door het uitwisselen van ervaringen en informatie met elkaar. Onder begeleiding van de directeuren van dit team vinden er gedurende het jaar verschillende bijeenkomsten plaats die gericht zijn op scholing en ontwikkeling.

Worden vakanties doorbetaald?

Je hebt dezelfde rechten en plichten als Groeisaamcollega’s die werken op een vaste school. Als je benoeming 0,6 is, dan zorgen we er samen voor dat je de 3 dagen per week werkt. Is er geen werk, dan word je bijvoorbeeld op een stamschool geplaatst. Je ontvangt maandelijks je vaste loon, vakantiegeld, etc. In vakanties ben je vrij en word je doorbetaald.

Share This