Ons onderwijs

Missie, visie en koersplan

Met trots presenteren we het Groeiplan 2021-2025. Het Groeiplan geeft de richting voor Groeisaam voor de komende jaren aan, zowel voor ons onderwijs als onze organisatie en is bestemd voor alle medewerkers, ouders en netwerkpartners van Groeisaam. We verheugen ons erop om samen te werken aan mooi onderwijs op onze scholen! Het volledige Groeiplan en een infographic met daarin kort de hoofdelementen uit het Groeiplan vindt u op deze pagina.

Passend onderwijs

Groeisaam maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Stromenland (www.stromenland.nl). Het werkgebied van Stromenland is groot, daarom is het opgedeeld in een aantal ondersteuningsplatforms (regio’s).

Groeisaam maakt deel uit van het Ondersteuningsplatform Tussen de Rivieren (waar ook Wijchen aan deelneemt). De coördinator van dit platform is de heer Greetje ter Bork (g.terbork@stromenland.nl).

Share This