Financieel beleidsplan 2020-2025 bijlage 2, risicoanalyse