Vacature voorzitter GMR

Vacature voorzitter GMR

 

Groeisaam zoekt een onafhankelijke voorzitter voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

De medezeggenschap

 

De medezeggenschap bij Groeisaam is vormgegeven door een medezeggenschapsraad (MR) op de scholen en een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen overleg voert met het bestuur. De GMR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

De voorzitter

De voorzitter van de GMR is een onafhankelijk voorzitter. Belangrijkste taken zijn:

  • Technisch en onafhankelijk voorzitten van de overleggen.
  • Bevorderen van korte communicatielijnen tussen College van Bestuur en GMR.
  • Belangenbehartiging van GMR richting College van Bestuur.
  • Meenemen van de GMR-leden in het meedenken over beleid.

 

Voor verdere informatie verwijzen we je naar de profielschets

Share This