Staflid Onderwijs en Kwaliteit 0,6 – 0,8 fte

Kenmerkend voor Groeisaam

Groeisaam is een stichting die onderwijs verzorgt op 23 scholen in West Maas en Waal, Druten en Beuningen. Groeisaam-scholen zijn katholiek of openbaar. In Beuningen en in Druten is er een SBO-school.

Groeisaam staat voor:

 • Goed onderwijs voor alle leerlingen.
 • Een plezierige leer- en werkomgeving.
 • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.

Over de functie
Binnen Groeisaam werken twee stafleden Onderwijs en Kwaliteit vanuit het bestuurskantoor. Zij zijn binnen de stichting belangrijke spelers als het gaat om het bevorderen van de onderwijskwaliteit. Bij onderwijskwaliteit gaat het over:

 • kwalificatie, het leren van kennis en vaardigheden;
 • persoonsvorming, zicht krijgen op wie je bent en wat je belangrijk vindt;
 • socialisatie, waarden en normen leren om volwaardig mee te doen in de samenleving;
 • identiteit, het invulling geven aan een bepaalde identiteit;
 • allocatie waaronder selectie en gelijke kansen.

Binnen Groeisaam willen we ons onderwijs steeds verder verbeteren. We zijn een lerende
organisatie. Een professionele cultuur draagt bij aan de gezamenlijke kwaliteitscultuur. We streven daarbij naar congruentie; in alle lagen van de organisatie is de uitwerking van kwaliteit vergelijkbaar.
Het staflid Onderwijs en Kwaliteit is een gewaardeerde sparringpartner en adviseur voor onderwijs en kwaliteitszorg voor zowel het bestuur als de schoolleiders. Jouw adviezen sluiten aan bij de onderwijspraktijk van de betreffende school van Groeisaam. Je weet daarbij een balans te vinden tussen gedegen kwaliteitszorg, sturen met data en het voeren van het goede gesprek. Vanuit je verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van integraal en meerjarig beleid op Groeisaamniveau ben je in staat om te monitoren, te begeleiden, te onderzoeken en te inspireren.

Belangrijkste taken van het staflid Onderwijs en Kwaliteit zijn:

 • Ontwikkeling van integraal bovenschools onderwijs- en kwaliteitsbeleid in samenwerking met de beleidsgroep Onderwijs en Kwaliteit.
 • Strategische advisering richting bestuur en schoolleiders. Je adviseert het bestuur over schooloverstijgende onderwijsontwikkeling en over kwaliteitszorg wat alle activiteiten en maatregelen omvat om de onderwijskwaliteit te bewaken en te verbeteren. Onder andere tijdens de zogenaamde kwaliteitsgesprekken, die een aantal keren per jaar door jou samen met de bestuurder op de scholen worden gevoerd, adviseer je schoolleiders over alle onderdelen van de schoolontwikkeling, kwaliteitszorg, de zelfevaluatie en de eigen ambities. Je bewaakt daarbij de visie, de waarden, de kernambities en speerpunten van Groeisaam. Daarnaast adviseer je op deelonderwerpen ten behoeve van het directeurenoverleg en/of het netwerk van interne begeleiders (IB-ers netwerk).
 • Begeleiding van de (kwaliteit) van de uitvoering van het onderwijskundig beleid richting schoolleiders en intern begeleiders (IB-ers). Je weet daarbij af te stemmen op de specifieke context van de school.
 • Opstellen van bovenschoolse rapportages, op basis van data conclusies trekken, deze bespreken en vervolgstappen voorstellen, (laten) uitvoeren en monitoren.
 • Voorzitten van interne audits op de Groeisaamscholen conform het Audit beleid.
 • Afstemming met afdeling HR en afdeling Begeleiding en Professionalisering (B&P) t.a.v. begeleiding en professionalisering van medewerkers ten behoeve van de onderwijskwaliteit.
 • Afstemming met stakeholders zoals het samenwerkingsverband Stromenland, gemeenten en met maatschappelijke organisaties ten behoeve van de ontwikkeling van het strategisch onderwijskundig beleid.

Je zoekt daarbij actief verbinding met de andere stafafdelingen en met specialisten op de scholen met kennis over specifieke thema’s.

Voor verdere informatie verwijzen we je naar de functiebeschrijving.

Wij verwachten dat je:

 • een relevante HBO+/WO opleiding hebt.
 • ruime ervaring in het onderwijs hebt.
 • bekend bent/ervaring hebt met; Zo gebruik je het model Regie op Onderwijskwaliteit | PO-Raad (poraad.nl).
 • weet wat de functie van schoolleider inhoudt (beroepsstandaard).
 • bij voorkeur enkele jaren ervaring hebt in een adviserende functie in het onderwijs.
 • kennis van actuele onderwijsontwikkelingen en een onderzoekende houding hebt.
 • verbindend, analytisch en bevlogen bent.
 • een integrale blik hebt en proactief bent, je kunt daarbij snel schakelen tussen verschillende perspectieven.

En wij? Wij zorgen ervoor dat:

 • je je welkom voelt binnen Groeisaam.
 • je onderdeel uitmaakt van het enthousiaste team.
 • je een passende arbeidsovereenkomst krijgt bij Groeisaam Primair Onderwijs voor bepaalde tijd, waarbij inschaling plaatsvindt volgens CAO PO, schaal 12 min. € 3.334 max. € 6.665 (afhankelijk van opleiding en ervaring).
 • uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

We horen graag van jou!

We nodigen je van harte uit om uiterlijk 15 mei a.s. via Meesterbaan te solliciteren en je motivatiebrief en cv aan ons door te geven.
Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de sollicitatiecommissie op de volgende data:

 • Gespreksronde 1: 22 mei a.s. van 16.00 – 20.00 uur
 • Gespreksronde 2: 28 mei a.s. van 14.30 – 17.00 uur

Wil je graag meer weten over deze functie, dan kun je contact opnemen met Monica Lumkes, staflid Onderwijs en Kwaliteit via m.lumkes@groeisaampo.nl of via 0487-541022. Kijk vooral ook op onze website www.groeisaampo.nl.

Share This