Onderwijs op afstand? Behoud de structuur!

Delen met Eddie is een onderwijskundige website waarop good-practice onderwijsvoorbeelden gepubliceerd worden. OBS De Wijzer, een van de scholen van Groeisaam, is gevraagd om uitleg te geven hoe zij onderwijs of afstand vorm gegeven hebben. roeisaam is benaderd om een samenvatting te geven over hoe onze organisatie stappen gezet heeft om het afstandsonderwijs vorm te geven. Hieronder is het artikel te lezen.

Uiteraard is het artikel ook te lezen op de site van Delen met Eddie.

 

Samenvatting

We hebben eerst gekeken naar de beschikbare systemen, met het oog op onze visie en context bleek Teams de beste optie. Wij werken met unitonderwijs, en dat deel wil je niet verliezen. Per unit hebben we een leeromgeving ingericht, en ook per basisgroep. In de basisgroep vindt de dagopening en dagafsluiting plaats en kunnen leerkrachten met kinderen videobellen.

De kinderen krijgen binnen ons unitonderwijs instructies in niveaugroepen. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de kinderen interessanter en biedt meer uitdaging. Binnen de vakgebieden Rekenen, Taal, Spelling, Begrijpend en Technisch lezen wordt gewerkt met instructiegroepen. Onze leerkrachten begeleiden het kind intensief en sturen bij als dat nodig is. Naast activiteiten in de basisgroepen, wordt er ook dagelijks gewerkt in instructiegroepen. De instructiegroepen zijn niet zo groot en zij kunnen bestaan uit kinderen van diverse basisgroepen.

De instructies worden ook nu op vaste tijden gegeven. Hierbij wordt het filmpje meteen opgenomen, zodat kinderen er later nog bij kunnen om het te bekijken. Tussen de instructies door zijn er steeds twee basisgroepen tegelijk die met hun eigen leerkracht(en) videobellen. Dat is vooral voor het persoonlijke contact en de sociaal-emotionele ontwikkeling en op dat moment gaat het dan ook niet over vakinhoud. Per dag wordt er een bestandje gemaakt waar de datum en de links naar de instructiefilmpjes in staan. We hanteren een vaste en logische structuur in de mappen waarin het lesmateriaal staat. Ook kunnen er filmpjes voor technische uitleg gevonden worden, zowel voor kinderen als voor ouders. Kinderen kunnen al het materiaal bekijken, maar niet bewerken of verwijderen. Voor ouders is het ook duidelijk waar de materialen staan. Op die manier hoeven we ze niet te mailen. Dat vinden we belangrijk, omdat we merken dat ouders al overbelast worden. Voor ouders en verzorgers is het onderwijs op afstand een grote uitdaging en wij vragen veel van hen. Het is belangrijk ouders niet te overladen met informatie. Neem ouders en verzorgers ook stap voor stap mee.

De eerste week van de Coronacrisis zijn we vooral bezig geweest met het opzetten van het systeem. Dus alles inrichten, maar ook afspraken maken met het team en het klaarmaken van lesmateriaal. Het is van belang dat je de richtlijnen gebruikt met betrekking tot het beschermen van de gegevens van het kind.

Richting de kinderen en ouders hebben we gecommuniceerd waar de lesmaterialen klaarstaan en waar de kinderen aan kunnen werken. Dit was vooral herhaling. Vanaf de tweede week wilden we qua lesaanbod gewoon verder gaan waar we voor de crisis gebleven waren. Dit deden we vooral door het behoud van de structuur. Nu de kinderen eenmaal gewend zijn aan het systeem, kunnen we meer richting dezelfde instructietijden als voor de crisis.

We kunnen de kinderen op ongeveer dezelfde manier blijven volgen als voorheen. Leerkrachten delen hun scherm in tweeën: aan de ene kant Teams en aan de andere kant Snappet, dan wel Basispoort. Als we zien dat een kind op een bepaald onderdeel verlengde instructie nodig heeft, kan dat gegeven worden via een videogesprek op Teams. Bij de kinderen uit de bovenbouw gaat het grotendeels vanzelf. Als een kind ergens bij vastloopt, kan de leerkracht zijn/haar scherm delen en zo het kind op afstand helpen. De kinderen kunnen zelf contact opnemen met de leerkracht en de leerkracht natuurlijk met zijn of haar kinderen. We zijn ook gestart met de kleuteromgeving op Teams. Hier gaan we live met de kinderen en geven we les. Ook binnen de kleuteromgeving hanteren we de afgesproken structuur van de kanalen en mappen.

In deze tijd zijn we vooral bezig met vooruitdenken: wat is handig, wat niet, wat kan en wat niet? Op die manier anticipeerden we ook dat het niet handig was om bijvoorbeeld met alle basisgroepen het persoonlijk contact tegelijk te doen. Om de belasting op het systeem te spreiden hebben we ervoor gekozen om twee basisgroepen tegelijkertijd te bedienen.
Waar het ons brengen zal, weet niemand. Eén ding weten we wel; dat kinderen, ouders, leerkrachten en alle andere partijen veel werk verrichten en dat we samen het ‘onderwijs op afstand’ weten te realiseren.

Share This