Leraar LC De Ruyter (0,4 – 1,0 fte)

Kenmerkend voor Groeisaam

Groeisaam is een stichting die onderwijs verzorgt op 23 scholen in West Maas en Waal, Druten en
Beuningen. Groeisaam-scholen zijn katholiek of openbaar. In Beuningen en in Druten is er een
SBO-school.
Groeisaam staat voor:

 • Goed onderwijs voor alle leerlingen.
 • Een plezierige leer- en werkomgeving.
 • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.

Over De Ruyter: 

 • de school staat in het mooie dorpje Weurt, het is de enige school in het dorp;
 • op de school zitten momenteel ongeveer 180 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Er zijn 11 leerkrachten, een intern begeleider, conciërge, onderwijsassistent en een gymleerkracht;
 • in het gebouw is ook KION gevestigd. KION verzorgt de voor- en naschoolse opvang en heeft een peutergroep. Samen vormen we een kindcentrum. Tevens is er een inpandige gymzaal.

Meer kenmerken van De Ruyter: 

 • het onderwijs op De Ruyter kenmerkt zich door de visie SAMEN. Samen met het team, de leerlingen en ouders dragen we zorg voor goed onderwijs. We werken volgens een jaarstofklassensysteem;
 • goed didactisch handelen is voor ons de kern, we werken met EDI;
 • we werken actief aan onze schoolontwikkeling vanuit een verbeterplan;
 • de drang om te blijven ontwikkelen en vernieuwen;
 • een positief en veilig leef- en leerklimaat, we zijn een GroepsGeluk school;
 • we maken gebruik van het International Early Years Curriculum (IEYC – groep 1/2) en het International Primary Curriculum (IPC – groep 3 t/m 8). De zaakvakken en creatieve vakken worden thematisch aangeboden zodat de leerlingen actief betrokken zijn bij het onderwijsproces.

Functie-eisen

Wie zoeken wij? 

Een collega die:

 • een kartrekker kan zijn op onderwijskundig/didactisch gebied;
 • een specialisatie heeft op taal-/lees, reken- of algemeen didactisch gebied (of een opleiding is gestart of wil gaan volgen);
 • beschikbaar is vanaf 01-08-2024;
 • les gaat geven in groep 6;
 • kijkt naar kansen en mogelijkheden en kan relativeren;
 • structuur kan bieden, ook bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en kinderen verantwoordelijkheid kan geven;
 • aansluit bij onze visie op goed onderwijs en het een uitdaging vindt om bij te dragen aan onze onderwijsontwikkeling binnen de kaders van ons verbetertraject;
 • kan werken met het EDI-lesmodel;
 • goed kan samenwerken en communicatief sterk is.

Wij verwachten dat je: 

 • je PABO-diploma hebt;
 • in alle groepen les kunt geven;
 • enthousiast en betrokken bent;
 • op de hoogte bent van actuele ontwikkelingen in het onderwijs.

 

Arbeidsvoorwaarden

En wij zorgen dat:  

 • je je welkom voelt op onze scholen;
 • je onderdeel uitmaakt van een enthousiast, warm team;
 • je een passende arbeidsovereenkomst krijgt bij Groeisaam Primair Onderwijs voor bepaalde tijd waarbij inschaling plaatsvindt volgens CAO PO, LC min. € 3.321 max. € 5.862 (bij een volledige WTF van 1,0). We bieden je een benoeming aan voor onbepaalde tijd met een proeftijd van twee maanden;
 • je volop mogelijkheden krijgt tot scholing en ontwikkeling.

Sollicitatieprocedure

We horen graag van jou! 

We nodigen je van harte uit om uiterlijk vrijdag 17 mei a.s. via Meesterbaan te solliciteren en je motivatiebrief en cv aan ons door te geven.
Het gesprek met de sollicitatiecommissie van De Ruyter is op dinsdag 21 mei a.s. vanaf 16.00 u.
Wil je graag meer weten over werken op De Ruyter, dan kun je contact opnemen met directeur Marieke Marcusse via tel. 0617278594.  Bekijk vooral ook onze website: www.deruyterweurt.nl

Share This