Klassewerkplek – De Wegwijzer

Het verhaal van de Wegwijzer

De Wegwijzer deed in 2020 zelfstandig mee aan Klassewerkplek. Uit de resultaten blijkt dat leerkrachten het érg goed hebben op deze school in Winssen, Gelderland. Berenike Vossebeld is nu voor het vierde jaar schoolleider op De Wegwijzer, nadat ze zelf 20 jaar voor de klas heeft gestaan. Op bezoek bij Berenike treffen we een gedreven en positieve schoolleider die er duidelijk zin in heeft.

Interview

Berenike, gefeliciteerd met de hoge score in het onderzoek van Klassewerkplek 2020. Vertel eens, wat is jullie geheim?

Wij zijn geen grote school, en dat maakt dat we met een hecht team kunnen werken. We hebben hele korte lijntjes, en we helpen elkaar waar we kunnen. Iedereen voelt zich verantwoordelijk. We doen met een kleine groep mensen hetzelfde werk als grote scholen. We hebben ook een kinderopvang aan school die ook meewerkt in het opvangen van elkaars uitdagingen, dat helpt ook. Want als kleinere school is er nauwelijks ruimte voor overhead, dus we hebben weinig vrij inzetbare capaciteit. Met elkaar lossen we veel op.

Het team staat open voor vernieuwingen. Wanneer er vanuit welk regieteam dan ook een voorstel wordt gedaan is de eerste reactie er altijd één uit nieuwsgierigheid. Denk aan de invoering van Snappet, Mijnrapportfolio, Da Vinci, Focus PO. We zijn een team dat niet lang nadenkt of afweegt. Nee, wij doen!

Ik zie de hoge score in Klassewerkplek dan ook écht als een hele mooie erkenning voor het team.

Mooi om te horen, en inderdaad zien we dat jullie goed scoren op het thema “De school als thuisbasis”. Maar er is meer aan de hand, ook op alle andere thema’s scoren jullie hoog. Kun je eens iets vertellen over hoe jij jouw rol als schoolleider ziet?

Natuurlijk heb ik als schoolleider een mening en neem ik mijn ervaringen mee. Ik ben alleen niet zo’n schoolleider die werkt vanuit een sterke inhoudelijke visie. Ik geloof dat ik in dienst sta van de leerkrachten, uiteindelijk draait goed onderwijs om hen. Ik hoor wel eens mensen stellen dat het om de kinderen gaat, maar daar ben ik het niet mee eens. Leerkrachten maken het verschil, als zij goed in hun vel zitten, dan kunnen ze goed onderwijs leveren. Als ze ergens last van hebben, merken kinderen dat tenslotte ook.

Ik vind de lage drempel belangrijk. Overleggen met teamleden over beslissingen, keuzes maken met het team en daar waar nodig kan en durf ik beslissingen te nemen.

Hoe ziet dat er bij jou dan uit, als je in dienst staat van de leerkrachten?

Onze leerkrachten willen zich ontwikkelen. Het zijn professionals die ambities hebben. Het van elkaar leren speelt daarin een grote rol. We zijn al een aantal jaar bezig met het leren van elkaar door elkaars lessen te bezoeken, te analyseren en daar feedback op te geven. Maar als een leerkracht de les van een andere leerkracht wil bezoeken, betekent dat op een kleinere school als de onze dat één groep geen leerkracht heeft. Om toch ruimte te bieden aan het bezoeken van elkaars lessen, neem ik dan een les over. Dat kan ook gaan om specifieke trainingen die iemand wil volgen, of iemand die een hele belangrijke afspraak heeft in de privé-sfeer. Door lessen over te nemen, creëren we ruimte voor al die andere belangrijke zaken in het onderwijs.

Jullie scoren inderdaad ook goed op “Mijn eigen groei”. Leerkrachten ervaren niet alleen dat de theoretische mogelijkheid er is, maar ook dat er in de praktijk voldoende ruimte is om aan de eigen ontwikkeling te werken. Met name die praktische ruimte is niet overal zo vanzelfsprekend. Hoe ga je om met de inhoudelijke kant van de persoonlijke ontwikkeling?

Feedback is daarin belangrijk. Vooruitstrevende leerkrachten krijgen veel ruimte. Bijvoorbeeld om zich te specialiseren in sociale vraagstukken op klasniveau of om met ICT aan de gang te gaan. Natuurlijk heb ik zelf vaak een mening, en kan ik kennis inbrengen of adviezen geven, maar mijn grondhouding is om mensen zélf te laten proberen. Misschien is dat wel mijn visie, dat het om leerkrachten gaat en dat die gesteund en vertrouwd moeten worden in hun ontwikkelmotivatie. Ik vind dat veel belangrijker dan dat ik zelf overal mijn eigen onderwijskundige visie opleg. Eigenlijk probeer ik altijd te bedenken hoe ik het zelf als leerkracht het liefste gehad zou hebben.

Wel voed ik iedereen om me heen natuurlijk, bijvoorbeeld als ik ergens iets interessants of nuttigs tegenkom. Maar altijd als suggestie van “is dit misschien interessant voor jou”, nooit als verplichte kost.

Écht opvallend is jullie score op “Werk in balans”, het thema dat zich richt op de werkdruk die leerkrachten ervaren. Hoe verklaar je dat?

We hebben hier een hecht team, dat ook informeel veel met elkaar optrekt. Ik vind die positieve relaties belangrijk. Deze positieve relatie heerst ook sterk op professioneel vlak. Bij ons werken ook een paar mensen wat langer die al die positieve vibe met zich meebrachten. Ik geloof dat wat je aandacht geeft, verder groeit, dus ik geef aandacht aan die positiviteit. Verder werken wij met Snappet vanaf groep 4. Dat heeft een sterk werkdrukverlagend effect met name ná schooltijd, en tegelijkertijd helpen de geïndividualiseerde inzichten in het snel reageren op wat een kind nodig heeft. En ons vergaderritme is misschien ook wel bijzonder. Iedere vijf weken hebben we één formeel teamoverleg. Op de agenda van dat overleg staan maximaal twee onderwerpen rondom schoolontwikkeling. Daarnaast hebben we in diezelfde periode van vijf weken één keer een “rondje tafel”, waarbij iedereen die wat wil bespreken dat kan inbrengen. Een soort “Wat verder ter tafel komt”-overleg, dus. We maken geen notulen, we schrijven alleen acties op. Dat overleg duurt een half uur. En we vertrouwen erop dat degene die het overleg gemist hebben, zelf verantwoordelijkheid nemen voor het ophalen van eventueel gemiste informatie. Dit alles past bij ons credo “Als het niet nodig is, doen we het niet”.

Is er nog iets waar je trots op bent en dat we moeten weten?

De laatste keer met de tweedaagse staking hebben we die dagen benut om iets aan het lerarentekort te doen. Een positieve bijdrage leveren aan de problemen die er heersen stond iedereen meteen achter. Daarom zijn we naar een middelbare school in Nijmegen gegaan om te vertellen over het mooie vak van leerkracht. Dat is zo goed gegaan, dat we dat binnenkort op nog vijf middelbare scholen gaan doen. En ja, ons bestuur regelt dat de leerkrachten de tijd krijgen om dat te gaan doen. Een heel leuk initiatief dat opnieuw bijdraagt aan die positieve vibe die we hier hebben!

Lees meer verhalen van scholen op de website van Klassewerkplek.

 

Share This