Directeur De Dromedaris

Overzicht

Kenmerkend voor Groeisaam
Groeisaam is een stichting die onderwijs verzorgt op 23 scholen in West Maas en Waal, Druten en Beuningen. Groeisaam-scholen zijn katholiek of openbaar. In Beuningen en in Druten is er een SBO-school.
Groeisaam staat voor:

 • Goed onderwijs voor alle leerlingen.
 • Een plezierige leer- en werkomgeving.
 • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.

 

Over De Dromedaris

De Dromedaris is een openbare school in Beuningen met ruim 310 leerlingen verdeeld over 13 groepen. Sinds de herfstvakantie zitten we samen met KION in een prachtig, nieuw gebouw passend bij onze visie. Een betrokken en enthousiast team, bestaande uit 31 enthousiaste medewerkers, gaat voor goed onderwijs in een fijne en veilige sfeer. We werken met het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind.

Op onze school zijn twee directeuren, beiden integraal verantwoordelijk. Taken worden samen verdeeld, waarbij gebruik gemaakt wordt van elkaars kwaliteiten en interesses.

Wegens het vertrek van één van de directeuren zijn we op zoek naar een nieuwe collega-directeur.

Kenmerkend voor het onderwijs van De Dromedaris is:

 • er is een positief en veilig pedagogisch klimaat;
 • we werken convergent;
 • er zijn 14 groepslokalen en 4 speel-leerpleinen waar kinderen op de eigen unit samen kunnen werken of zelfstandig kunnen werken;
 • we bieden veel structuur;
 • bij de kleuters staat spelend leren centraal vanuit ontwikkelingsgericht thematisch onderwijs. In de hogere groepen zijn actuele methodes ondersteunend voor het aanleren van de basisvaardigheden. Actief leren vinden we daarbij erg belangrijk;
 • we zetten close reading van rijke teksten in voor begrijpend lezen. Leskracht (thematisch wereldoriëntatie onderwijs) leert kinderen vaardigheden die ze nodig hebben in de toekomst;
 • ons team wil zich blijven professionaliseren en is gericht op onderwijsvernieuwing;
 • het nieuwe gebouw biedt veel kansen om samen te leren en te ontwikkelen en om de samenwerking met de kinderopvang en de doorgaande leerlijn te versterken;
 • goed contact met ouders, persoonlijk of via Parro, vinden we belangrijk.

Wat ga je doen?

De Dromedaris is op zoek naar een ervaren directeur met ervaring in het onderwijs, die:

 • toegankelijk is, vertrouwen en rust uitstraalt;
 • positief, transparant, laagdrempelig (de deur staat open) en enthousiast is;
 • zichtbaar is voor het team, ouders en leerlingen, weet wat er speelt, zowel binnen als buiten de klassen en vertrouwen heeft in het team;
 • goede contacten onderhoudt met de MR, OR en ouders;
 • goed kan samenwerken met onze Kindcentrumpartner KION;
 • relativerend vermogen heeft en de juiste toon treft in de communicatie met teamleden, leerlingen, ouders en omgeving en waar nodig begrenst;
 • een goede balans heeft tussen zakelijkheid en empathie;
 • een brede kennis heeft van (de ontwikkelingen in) het onderwijs;
 • positief-kritisch, duidelijk en daadkrachtig is en richting geeft;
 • sparrend is in het managementteam; inhoudelijke aanvullingen geeft en kan onderbouwen;
 • draagvlak creëert voor de visie en het beleid van onze school, de focus legt op de kwaliteit van het onderwijs, waarbij er aandacht is voor onze doelen in het jaarplan;
 • in teamverband goed functioneert, leraren professioneel aanstuurt en motiveert, hen stimuleert hun talenten in te zetten en gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen;
 • samen met het team werkt aan de professionele cultuur door middel van procesbegeleiding, waarbij er wordt ingezet op zelfsturing en gedeeld leiderschap;
 • prioriteiten stelt en kan begrenzen;
 • analytisch is en de ingezette ontwikkelingen mee doorontwikkelt, bewaakt en cyclisch evalueert en bijstuurt;
 • die het onderwijs op De Dromedaris samen met het team inclusiever maakt;
 • complementair is aan de duo-collega;
 • doortastend en weloverwogen besluiten kan nemen waar nodig, stevig in zijn/haar schoenen staat.

De directeur geeft vorm aan onderstaande leiderschapspraktijken zoals beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs:

 • visiegericht werken;
 • leidinggeven aan het ontwikkelen van mensen;
 • leidinggeven aan het ontwikkelen van de organisatie;
 • leidinggeven aan de kwaliteit van het onderwijs;
 • investeren in goede relaties met de omgeving.

Wat heb je te bieden?

 • Je beschikt over een HBO+/WO werk- en denkniveau, mede verkregen door een gecertificeerd schoolleidersopleiding basisbekwaam
 • Je hebt leidinggevende ervaring in het primair onderwijs.
 • Je herkent jezelf in het profiel ‘directeur De Dromedaris’ (zie bijlage).
 • Je ziet jezelf als dienend leider, zodat gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap binnen het team gestimuleerd worden waardoor het onderwijsproces optimaal verzorgd kan worden.
 • Je hebt brede kennis van (de ontwikkelingen in) het onderwijs.
 • Je neemt het team mee in besluitvormingsprocessen en je bent in staat het team te stimuleren om regie en (gedeelde) verantwoordelijkheid te nemen.
 • Je geeft op basis van de geformuleerde visie richting aan het onderwijsconcept en de onderwijs- en organisatieontwikkeling, inclusief de zorgstructuur, en stelt prioriteiten in de ambitieuze (maar haalbare) doelen, samen met het team.
 • Je bent in staat om een professionele cultuur van bespreken, afspreken en aanspreken te bevorderen.
 • Je bent een warme binder en bouwer, zodat de ontwikkeling die de school heeft ingezet gecontinueerd kan worden.
 • Je hebt vertrouwen in de professionaliteit van het team, neemt hen mee in besluitvormingsprocessen en je bent in staat het team te stimuleren.
 • Je bent in staat te handelen op tactisch en strategisch niveau. Je kunt waar nodig doortastend knopen doorhakken.
 • Je hebt voeling met het dorp en de samenwerkende partners in en buiten de school.

En wij? Wij zorgen ervoor dat:

 • je jezelf welkom voelt bij onze school;
 • je onderdeel uitmaakt van het enthousiaste team;
 • je een passende aanstelling (0,5-0,6 wtf) bij Groeisaam Primair Onderwijs ontvangt, tijdelijk voor een jaar met uitzicht op vast, salarisschaal D12 (€ 3.334 – € 6.665 bruto), afhankelijk van ervaring/opleiding.

We horen graag van jou!
We nodigen je van harte uit om uiterlijk 22 maart 2024 a.s. te solliciteren en je motivatiebrief en cv door te geven aan het bestuurssecretariaat van Groeisaam (bestuurssecretariaat@groeisaampo.nl).

Data:

 • Gespreksronde 1: 2 april a.s. vanaf 15:30 uur
 • Gespreksronde 2: 9 april a.s. vanaf 15:00 uur

Heb je nog vragen?
Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Anne Verhees, bestuurder Groeisaam, telefoonnummer 0487-541022 of mail (a.verhees@groeisaampo.nl)

Locatie
De Dromedaris

Apply for this position

*
*
* Attach your resume. Max size 2mb Allowed Type(s): pdf