Directeur De Reuzepas

Kenmerkend voor Groeisaam
Groeisaam is een stichting die onderwijs verzorgt op 23 scholen in West Maas en Waal, Druten en Beuningen. Groeisaam-scholen zijn katholiek of openbaar. In Beuningen en in Druten is er een SBO-school.
Groeisaam staat voor:

 • Goed onderwijs voor alle leerlingen.
 • Een plezierige leer- en werkomgeving.
 • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.

Kenmerkend voor De Reuzepas
De Reuzepas is een groeiende (dorps-)school met ruim 360 leerlingen verdeeld over 16 groepen. Wij zijn gevestigd in een multifunctionele accommodatie met diverse faciliteiten onder één dak.
Samen met KION en de Driestroom vormen we kindcentrum De Reuzepas. Ons motto ‘Samen op stap’ staat centraal in ons onderwijs.
De Reuzepas staat voor een school waar kinderen zich veilig en geborgen voelen, waardoor zij zich optimaal en zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. We werken opbrengstgericht en met o.a. het instructiemodel van EDI en de methodiek Klasse(n)kracht werken we aan goed onderwijs in een veilig pedagogisch (werk-)klimaat. We werken met het leerstofjaarklassensysteem.

Wat typeert ons team nog meer:

 • we beschikken over een goed pedagogisch klimaat;
 • we bieden veel structuur;
 • goed didactisch handelen is voor ons de kern van het onderwijs;
 • we hebben een enthousiast en gemotiveerd team;
 • we werken als team samen aan ‘Elke dag samen een beetje beter onderwijs’. We gebruiken hiervoor de ritmiek van stichting leerKRACHT.

Wat ga je doen?
De Reuzepas is op zoek naar een ervaren directeur:

 • die minimaal basisbekwaam is opgeleid als schoolleider;
 • bij wie de deur altijd openstaat, die zichtbaar is voor het team, ouders en leerlingen, toegankelijk is en vertrouwen en rust uitstraalt;
 • die sterk in zijn schoenen staat, kritisch en daadkrachtig kan zijn en weloverwogen besluiten neemt waar nodig;
 • die oog heeft voor het welzijn van het team en ook het team motiveert, talenten ziet en deze weet in te zetten om in gezamenlijkheid te groeien;
 • die samen met het team werkt aan de professionele leercultuur door middel van procesbegeleiding, waarbij de kracht van stichting leerKRACHT een grote rol speelt;
 • die prioriteiten stelt, waarbij de werkdruk bewaakt wordt;
 • die waarde hecht aan het geven van feedback, waardering uitspreekt, inspireert en een groot empathisch vermogen heeft;
 • die de juiste toon treft in de communicatie met leerlingen, ouders/verzorgers en het team waarbij optimisme, openheid en humor vanzelfsprekend zijn, en waar nodig begrenst;
 • die de ingezette ontwikkelingen mee doorontwikkelt, bewaakt en cyclisch evalueert en bijstuurt;
 • die een brede kennis heeft van (de ontwikkelingen in) het onderwijs.

De directeur geeft vorm aan onderstaande leiderschapspraktijken zoals beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs:

 • visiegericht werken;
 • leidinggeven aan het ontwikkelen van mensen;
 • leidinggeven aan het ontwikkelen van de organisatie;
 • leidinggeven aan de kwaliteit van het onderwijs;
 • investeren in goede relaties met de omgeving.

Wat heb je te bieden?

 • Je beschikt over een HBO+/WO werk- en denkniveau, mede verkregen door een gecertificeerd schoolleidersopleiding basisbekwaam.
 • Je hebt leidinggevende ervaring in het primair onderwijs.
 • Je herkent jezelf in het profiel ‘directeur De Reuzepas’ (zie bijlage).
 • Je ziet jezelf als dienend leider, zodat gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap binnen het team gestimuleerd worden waardoor het onderwijsproces optimaal verzorgd kan worden.
 • Je hebt brede kennis van (de ontwikkelingen in) het onderwijs.
 • Je neemt het team mee in besluitvormingsprocessen en je bent in staat het team te stimuleren om regie en (gedeelde) verantwoordelijkheid te nemen.
 • Je geeft op basis van de geformuleerde visie richting aan het onderwijsconcept en de onderwijs- en organisatieontwikkeling, inclusief de zorgstructuur, en stelt prioriteiten in de ambitieuze (maar haalbare) doelen, samen met het team.
 • Je bent in staat om een professionele cultuur van bespreken, afspreken en aanspreken te bevorderen.
 • Je bent een warme binder en bouwer, zodat de ontwikkeling die de school heeft ingezet gecontinueerd kan worden.
 • Je hebt vertrouwen in de professionaliteit van het team, neemt hen mee in besluitvormingsprocessen en je bent in staat het team te stimuleren.
 • Je bent in staat te handelen op tactisch en strategisch niveau. Je kunt waar nodig doortastend knopen doorhakken.
 • Je hebt voeling met het dorp en de samenwerkende partners in en buiten de school.

En wij? Wij zorgen ervoor dat:

 • je jezelf welkom voelt bij onze school;
 • je onderdeel uitmaakt van het enthousiaste team;
 • je een passende aanstelling (0,8-1,0 wtf) bij Groeisaam Primair Onderwijs ontvangt, tijdelijk voor een jaar met uitzicht op vast, salarisschaal D12 (€ 3.334 – € 6.665 bruto), afhankelijk van ervaring/opleiding.

We horen graag van jou!
We nodigen je van harte uit om uiterlijk 18 februari 2024 a.s. te solliciteren en je motivatiebrief en cv door te geven aan het bestuurssecretariaat van Groeisaam (bestuurssecretariaat@groeisaampo.nl).

Data:

 • Gespreksronde 1: 27 februari 2024 tussen 14:00 uur en 17:00 uur
 • Gespreksronde 2: 06 maart 2024 tussen 15:00 uur en 18:00 uur

Heb je nog vragen?
Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Monique van der Heijden, bestuurder Groeisaam, telefoonnummer 0487-541022 of mail (mo.vanderheijden@groeisaampo.nl).

Share This