Directeur De Peppel

Kenmerkend voor Groeisaam
Groeisaam is een stichting die onderwijs verzorgt op 23 scholen in West Maas en Waal, Druten en Beuningen. Groeisaam-scholen zijn katholiek of openbaar. In Beuningen en in Druten is er een SBO-school.
Groeisaam staat voor:

 • Goed onderwijs voor alle leerlingen.
 • Een plezierige leer- en werkomgeving.
 • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.

Kenmerkend voor De Peppel
De Peppel is een Kindcentrum waar onderwijs gegeven wordt vanuit de Jenaplanidentiteit aan het Heuvepark in de gemeente Beuningen. Dit betekent dat we ons onderwijs vormgeven vanuit de vier basisprincipes van het Jenaplanonderwijs: spelen, werken, vieren en het gesprek. De school telt ongeveer 340 leerlingen en deze zijn verdeeld over 14 stamgroepen. Vanaf niveau 3 zijn de leerlingen voor de kernvakken taal, spelling, rekenen en lezen geformeerd in niveaugroepen. Voor alle andere ontwikkelingsgebieden zitten de leerlingen in een stamgroep om met en van elkaar te leren. We werken in groep 1/2 thematisch en vanaf groep 3 met IPC. Kinderen mogen ervaringen opdoen en vanuit verwondering ontdekken en leren. Je mag ontdekken wie je bent en wat jouw talenten zijn zonder daarbij de cruciale doelen van het onderwijs uit het oog te verliezen.
De Peppel is een Kindcentrum waar voor- en naschoolse opvang aanwezig is en een peutergroep is ingericht. Pedagogisch medewerkers van KION en het onderwijsgevend personeel van De Peppel werken steeds intensiever samen en vormen op zo veel mogelijk terreinen één team.
De waarden van De Peppel zijn: Jenaplanonderwijs, 100 talen van een kind en ouderbetrokkenheid.
Huisvesting, het versterken van de Jenaplanidentiteit en inclusiever onderwijs zullen de komende jaren speerpunten zijn waar we mee te maken krijgen en waar wij ons voor willen inzetten.

Wat ga je doen?
De Peppel is op zoek naar een (ervaren) directeur:

 • die een groot onderwijshart heeft en affiniteit met de Jenaplanidentiteit,
  onze waarden en ambities onderschrijft en deze zichtbaar weet te vertalen naar de dagelijkse praktijk;
 • die het onderwijs op De Peppel samen met het team inclusiever maakt;
 • die sterk in zijn schoenen staat en kritisch kan zijn, maar ook belang hecht aan democratisch leiderschap;
 • bij wie de deur altijd openstaat, die zichtbaar is en zijn/haar rol neemt bij vieringen zoals deze op onze Jenaplanschool gebruikelijk zijn;
 • die oog heeft voor het welzijn van het team en kan zorgen voor balans in de werkdruk, maar ook het team motiveert, talenten ziet en deze weet in te zetten om in gezamenlijkheid te groeien;
 • die van aanpakken weet en net als ons team bereid is dat stapje extra te zetten voor onze school;
 • die waarde hecht aan het geven van feedback, waardering uitspreekt, inspireert en een groot empathisch vermogen heeft;
 • die de juiste toon treft in de communicatie met leerlingen, ouders en het team waarbij optimisme, openheid en humor vanzelfsprekend zijn;
 • die ouderparticipatie hoog in het vaandel heeft staan en ouders weet te motiveren om bij te dragen aan de school.

De directeur geeft vorm aan onderstaande leiderschapspraktijken zoals beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs:

 • Visiegericht werken;
 • Ontwikkelen van mensen;
 • Ontwikkelen van de organisatie;
 • Leidinggeven aan de kwaliteit van het onderwijs;
 • Investeren in goede relaties met de omgeving.

Functie-eisen

Wat heb je te bieden?

 • Je beschikt over een HBO+/WO werk- en denkniveau, mede verkregen door een gecertificeerd schoolleidersopleiding basisbekwaam (ook als je met deze opleiding bezig bent kun je solliciteren).
 • Je hebt (leidinggevende) ervaring in het primair onderwijs.
 • Je herkent jezelf in het profiel ‘directeur De Peppel’ (zie bijlage).
 • Je ziet jezelf als dienend leider, zodat gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap binnen het team gestimuleerd worden waardoor het onderwijsproces optimaal verzorgd kan worden.
 • Je hebt brede kennis van (de ontwikkelingen in) het onderwijs.
 • Je neemt het team mee in besluitvormingsprocessen en je bent in staat het team te stimuleren om regie en (gedeelde) verantwoordelijkheid te nemen.
 • Je geeft op basis van de geformuleerde visie richting aan het onderwijsconcept en de onderwijs- en organisatieontwikkeling, inclusief de zorgstructuur, en stelt prioriteiten in de ambitieuze (maar haalbare) doelen, samen met het team.
 • Je bent in staat om een professionele cultuur van bespreken, afspreken en aanspreken te bevorderen.
 • Je bent een warme binder en bouwer, zodat de ontwikkeling die de school heeft ingezet gecontinueerd kan worden.
 • Je hebt vertrouwen in de professionaliteit van het team, neemt hen mee in besluitvormingsprocessen en je bent in staat het team te stimuleren.
 • Je bent in staat te handelen op tactisch en strategisch niveau. Je kunt waar nodig doortastend knopen doorhakken.
 • Je hebt voeling met het dorp en de samenwerkende partners in en buiten de school.

 

Arbeidsvoorwaarden

En wij? Wij zorgen ervoor dat:

 • je jezelf welkom voelt bij onze school;
 • je onderdeel uitmaakt van het enthousiaste team;
 • je een passende aanstelling (0,8-1,0 wtf) bij Groeisaam Primair Onderwijs ontvangt, tijdelijk voor een jaar met uitzicht op vast, salarisschaal D12 (€ 3.334 – € 6.665 bruto), afhankelijk van ervaring/opleiding.

Sollicitatieprocedure

We horen graag van jou!
We nodigen je van harte uit om vóór 23 oktober a.s. te solliciteren en je motivatiebrief en cv door te geven aan het bestuurssecretariaat van Groeisaam (bestuurssecretariaat@groeisaampo.nl).   

Data:

 • Gespreksronde 1: 16 november a.s. van 16.00-19.00 uur
 • Gespreksronde 2: 22 november a.s. van 16.30-19.00 uur

Heb je nog vragen?
Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Anne Verhees, bestuurder Groeisaam, telefoonnummer 0487-541022 of mail (a.verhees@groeisaampo.nl).  

Share This