Directeur De Mariaschool

Vacature omschrijving

Kenmerkend voor Groeisaam
Groeisaam is een stichting die onderwijs verzorgt op 23 scholen in West Maas en Waal, Druten en Beuningen. Groeisaam-scholen zijn katholiek of openbaar. In Beuningen en in Druten is er een SBO-school.
Groeisaam staat voor:

 • Goed onderwijs voor alle leerlingen.
 • Een plezierige leer- en werkomgeving.
 • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.

Kenmerkend voor De Mariaschool

Leer kennen wie we zijn, waar we voor staan, wat we kunnen en deel mee in onze trots!

Onze nieuwe directeur durft te vertrouwen op de professionaliteit van het team, het leervermogen van de kinderen en de betrokkenheid van ouders.

Onze school
De Mariaschool, gelegen in de kern van Boven-Leeuwen, is een school van 150 leerlingen verdeeld over 6 groepen. Wij zijn gevestigd in een multifunctionele accommodatie met diverse faciliteiten onder één dak, waaronder kinderopvang. Hierdoor is er nauwe binding met het dorp.
Op De Mariaschool wordt in de basis klassikaal onderwijs gegeven. Er is veel aandacht voor het vergroten van eigenaarschap van de kinderen. Zo kunnen kinderen onder andere hun werkplek kiezen, voeren we groeigesprekken en werken we met een weekplanning.
De Mariaschool heeft een bevlogen team. De teamleden geven richting aan het onderwijs door middel van ontwikkelteams, zij werken nauw samen aan het voorbereiden van de lessen, het verbeteren van hun onderwijs en zijn toekomstgericht.
De komende jaren is inclusiever onderwijs een speerpunt zowel binnen Groeisaam als binnen onze school.

Wat ga je doen?
De Mariaschool is op zoek naar een (ervaren) directeur die:

 • toegankelijk is en vertrouwen en rust uitstraalt;
 • kritisch en daadkrachtig is en richting geeft;
 • oog heeft voor de diversiteit van onze leerlingpopulatie en passende interventies inzet;
 • draagvlak creëert voor de visie en het beleid van de school en de focus legt op de kwaliteit van het onderwijs, waarbij er aandacht is voor onze doelen in het jaarplan;
 • samen met het team werkt aan de professionele cultuur door middel van procesbegeleiding, waarbij de kracht van de ontwikkelteams een grote rol speelt;
 • zichtbaar is voor het team, ouders en leerlingen, weet wat er speelt, zowel binnen als buiten de klassen en vertrouwen heeft in het team;
 • prioriteiten stelt, waarbij de werkdruk bewaakt wordt;
 • de ingezette ontwikkelingen mee doorontwikkelt, bewaakt en cyclisch evalueert en bijstuurt;
 • doortastend en weloverwogen besluiten kan nemen waar nodig;
 • in teamverband goed functioneert, leraren professioneel aanstuurt en motiveert, hen stimuleert hun talenten in te zetten en gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen; 
 • positief, transparant, laagdrempelig (de deur staat open) en enthousiast is;
 • een goede balans heeft tussen zakelijkheid en empathie;
 • relativerend vermogen heeft en de juiste toon treft in de communicatie met teamleden, leerlingen, ouders en omgeving en waar nodig begrenst;
 • verbinding kan leggen tussen de school en het dorp.

De directeur geeft vorm aan onderstaande leiderschapspraktijken zoals beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs:

 • Visiegericht werken;
 • Ontwikkelen van mensen;
 • Ontwikkelen van de organisatie;
 • Leidinggeven aan de kwaliteit van het onderwijs;
 • Investeren in goede relaties met de omgeving.

Functie-eisen

Wat heb je te bieden?

 • Je beschikt over een HBO+/WO werk- en denkniveau, mede verkregen door een gecertificeerd schoolleidersopleiding basisbekwaam (ook als je met deze opleiding bezig bent kun je solliciteren).
 • Je hebt (leidinggevende) ervaring in het primair onderwijs.
 • Je herkent jezelf in het profiel ‘directeur De Mariaschool’ (zie bijlage).
 • Je ziet jezelf als dienend leider, zodat gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap binnen het team gestimuleerd worden waardoor het onderwijsproces optimaal verzorgd kan worden.
 • Je hebt brede kennis van (de ontwikkelingen in) het onderwijs.
 • Je neemt het team mee in besluitvormingsprocessen en je bent in staat het team te stimuleren om regie en (gedeelde) verantwoordelijkheid te nemen.
 • Je geeft op basis van de geformuleerde visie richting aan het onderwijsconcept en de onderwijs- en organisatieontwikkeling, inclusief de zorgstructuur, en stelt prioriteiten in de ambitieuze (maar haalbare) doelen, samen met het team.
 • Je bent in staat om een professionele cultuur van bespreken, afspreken en aanspreken te bevorderen.
 • Je bent een warme binder en bouwer, zodat de ontwikkeling die de school heeft ingezet gecontinueerd kan worden.
 • Je hebt vertrouwen in de professionaliteit van het team, neemt hen mee in besluitvormingsprocessen en je bent in staat het team te stimuleren.
 • Je bent in staat te handelen op tactisch en strategisch niveau. Je kunt waar nodig doortastend knopen doorhakken.
 • Je hebt voeling met het dorp en de samenwerkende partners in en buiten de school.

 

Arbeidsvoorwaarden

En wij? Wij zorgen ervoor dat:

 • je jezelf welkom voelt bij onze school;
 • je onderdeel uitmaakt van het enthousiaste team;
 • je een passende aanstelling (0,6-0,8 wtf) bij Groeisaam Primair Onderwijs ontvangt, tijdelijk voor een jaar met uitzicht op vast, salarisschaal D12 (€ 3.334 – € 6.665 bruto), afhankelijk van ervaring/opleiding. 

Sollicitatieprocedure

We horen graag van jou!
We nodigen je van harte uit om vóór 23 oktober a.s. te solliciteren en je motivatiebrief en cv door te geven aan het bestuurssecretariaat van Groeisaam (bestuurssecretariaat@groeisaampo.nl).   

Data:

 • Gespreksronde 1: 26 oktober a.s. van 16.00-19.00 uur
 • Gespreksronde 2: 2 november a.s. van 16.00-19.00 uur

Heb je nog vragen?
Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Anne Verhees, bestuurder Groeisaam, telefoonnummer 0487-541022 of mail (a.verhees@groeisaampo.nl).  
Heb je nog vragen?
Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Anne Verhees, bestuurder Groeisaam, telefoonnummer 0487-541022 of mail (a.verhees@groeisaampo.nl).  

Share This