Bestuurssecretaris (0,6 fte)

Kenmerkend voor Groeisaam
 

Groeisaam is een stichting die onderwijs verzorgt op 23 scholen in West Maas en Waal, Druten en Beuningen. Groeisaam-scholen zijn katholiek of openbaar. In Beuningen en in Druten is er een SBO-school.

Groeisaam staat voor: 

 • Goed onderwijs voor alle leerlingen.
 • Een plezierige leer- en werkomgeving.
 • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.

Kenmerkend voor het bestuurskantoor

 • Ondersteunend en faciliterend voor onze scholen vanuit een betrokkenheid voor onderwijs en kinderen.
 • Een professionele organisatie.
 • Een team van enthousiaste collega’s met een informele en open werksfeer.
 • Werkplezier staat bij ons hoog in het vaandel.
 • Een lerende organisatie in een levendig Cultureel Centrum.

Over de functie

Als bestuurssecretaris adviseer en ondersteun je het tweehoofdig College van Bestuur (CvB) bij de uitvoering van de bestuurlijke en beleidsmatige taken. Daarnaast heb je een coördinerende rol in de (mede)zeggenschap en het toezicht, en sta je in nauw contact met de Raad van Toezicht (RvT) en de GMR. De bestuurssecretaris ziet erop toe dat agendering, workflow van besluitvormingsdocumenten en de uitvoering en communicatie van besluiten optimaal verloopt.
Je bent adviseur op het terrein van governance. Je bewaakt het besluitvormingsproces en organiseert de uitvoering en implementatie van besluiten. Ook bewaak je mede de kwaliteitszorg en coördineer je klachtenprocedures.
Je geeft advies bij juridische vraagstukken, dan wel coördineer je de juridische (externe) advisering. Als bestuurssecretaris maak je deel uit van verschillende overlegstructuren. Je stuurt de medewerkers van het bestuurssecretariaat inhoudelijk aan. 

Wat ga je doen?

 • Je adviseert over procedures voor governance, toezicht, medezeggenschap en algemene zaken en over procedures voor beleidsontwikkeling, -afstemming, -implementatie en evaluatie.
 • Je fungeert als schakel tussen en vraagbaak voor RvT, CvB, GMR en plaveit de weg in complexe organisatievragen.
 • Je onderzoekt en bewaakt, in afstemming met de business controller, compliance en adviseert hierover.
 • Je volgt relevante ontwikkelingen, analyseert en vertaalt deze naar procedures en adviezen aan het CvB en de RvT.
 • Je maakt deel uit van verschillende overlegstructuren, zoals RvT, GMR en het Groeiberaad. Je bereidt deze voor, bent hierbij de procesbewaker en adviseert inhoudelijk. Je ondersteunt het CvB in deze overleggen.
 • Je zorgt voor een efficiënte verslaglegging, stelt actie- en besluitenlijsten op, zet actiepunten uit en bewaakt voortgang en afhandeling hiervan (regierol), bespreekt voortgang en planning met beleidsverantwoordelijken en informeert het CvB over de voortgang. Met (staf)medewerkers en directeuren stem je beleid, planningen en procedures af en houd je toezicht op termijnen en deadlines.
 • Je adviseert over en verzorgt daar waar nodig de in- en externe communicatie, en onderhoudt contacten met de media.

Voor verdere informatie verwijzen we je naar de functiebeschrijving.

Functie-eisen

Wat verwachten wij van je?

 • Brede/gespecialiseerde theoretische kennis van bestuurlijke zaken, juridische zaken, politiek-bestuurlijke besluitvorming, beleidsprocessen, governance, medezeggenschap en wet- en regelgeving (o.a. WMS, AVG, WPO).
 • Je beschikt over een WO-werk- en denkniveau. Hierbij is inzicht in bredere context en het primair proces vereist.
 • Kennis van relevante netwerken, projectmanagement, beleidsontwikkeling, (maatschappelijke) ontwikkelingen, procesbewaking en van sturen en coördineren.
 • Vaardigheid in het bewaken van processen, het sturen/begeleiden van projecten, het geven van bestuurlijk advies, het opstellen van beleidsnotities en communicatie (verbaal en schriftelijk).
 • Vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en gegevens en evalueren van beleid.
 • Vaardigheid in het opbouwen en onderhouden van relevante netwerken (o.a. stakeholders).
 • Communicatief vaardig en vaardigheid in het omgaan met verschillende belangen wat vraagt om tact, politiek-bestuurlijke gevoeligheid, discretie en integriteit.   

 

Arbeidsvoorwaarden

En wij? Wij zorgen ervoor dat: 

 • je je welkom voelt binnen Groeisaam;
 • je onderdeel uitmaakt van het enthousiaste team;
 • je een passende arbeidsovereenkomst krijgt bij Groeisaam Primair Onderwijs, waarbij inschaling plaatsvindt volgens CAO PO, schaal 11 (min. € 3.186 – max. € 5.862, op fulltime basis), afhankelijk van opleiding en ervaring;
 • uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatieprocedure

We horen graag van jou!

We nodigen je van harte uit om uiterlijk 14 juni 2024 via Meesterbaan te solliciteren en je motivatiebrief en cv aan ons door te geven.
Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de sollicitatiecommissie op de volgende data:

 • Gespreksronde 1: donderdag 20 juni 2024 in de middag
 • Gespreksronde 2: dinsdag 25 juni 2024 in de middag

Wil je graag meer weten over deze functie, dan kun je contact opnemen met Anne Verhees (bestuurder) via a.verhees@groeisaampo.nl of via 0487-541022. Kijk vooral ook op onze website www.groeisaampo.nl

Share This