Afstandsonderwijs inrichten binnen je hele stichting

Delen met Eddie is een onderwijskundige website waarop good-practice onderwijsvoorbeelden gepubliceerd worden. Groeisaam is benaderd om een samenvatting te geven over hoe onze organisatie stappen gezet heeft om het afstandsonderwijs vorm te geven. Hieronder is het artikel te lezen.

Uiteraard is het artikel ook te lezen op de site van Delen met Eddie.

 

Samenvatting

Sinds 1 januari zijn twee stichtingen gefuseerd tot Groeisaam. De stichting werkt met een intern ICT-team wat de complete ICT-organisatie verzorgd. Bij veel scholen werd al gewerkt met Office 365, en bij andere scholen met Google Classroom. Elke school heeft de vrijheid om zijn eigen accenten te leggen; daardoor verschillen de scholen ook in hun aanpak. De ene school probeert via ICT zoveel mogelijk persoonlijk contact te behouden, de andere houdt het nu nog even bij papier. We zijn bezig om een kwaliteitskaart te maken voor scholen, waarin we de verwachtingen uitspreken, maar ook tips geven over het vormgeven van onderwijs op afstand. Daarnaast heb ik een handreiking gemaakt voor onze directeuren en leerkrachten. Daarin komen technische aspecten naar voren, maar ook inhoudelijke en didactische tips.

We zien dat scholen Teams en Google Classroom goed gebruiken. Er worden door diverse leraren live lessen gegeven en deze worden opgenomen. Op die manier kunnen de leerlingen de lessen altijd terugkijken. Hierdoor is het ook mogelijk om de lessen tussen leerkrachten uit te wisselen. De chatfunctie wordt ook veel gebruikt. Daarnaast hebben we een inlogsysteem waarmee leerlingen in verschillende systemen tegelijk kunnen inloggen met een pasje met QR-code. De verschillende tools hebben we op een website gezet: leerlingcampus.nl.

Steeds meer scholen werken met Google Chromebooks. Wanneer kinderen thuis geen device hebbeen, mogen ouders er een van school lenen. Chromebooks geven ons de mogelijkheid om toezicht te houden op wat de kinderen doen. Je kunt ook schermen delen van kinderen onderling, om bijvoorbeeld te laten zien hoe andere kinderen een bepaalde som uitrekenen.

We hebben ook een website gemaakt waar alle tools en software voor leerlingen in staan die onze scholen gebruiken: www.leerlingcampus.nl. We willen er meer naartoe dat leerkrachten een dergelijk platform zelf kunnen aanpassen, zodat ze het meer leerlinggericht kunnen gebruiken.

Verder zijn er ook verschillende teams opgezet op verschillende niveaus om goed met elkaar te blijven samenwerken. Binnen Groeisaam hebben we per leerjaar één Team-omgeving aangemaakt waar alle leerkrachten (gemiddeld zo’n 75) in participeren. Via Microsoft Teams communiceren zij over vragen waar ze mee zitten en kunnen ze elkaar helpen. Verder hebben de beheerders onderling ook een team, die weer worden aangestuurd door de stafmedewerkers Onderwijs van Groeisaam. De stichting neemt deel aan het iXperium in Nijmegen. Het iXperium heeft een samenwerkingsteam aangemaakt met alle bovenschoolse ict’ ers van de verschillende deelnemende stichtingen. Hierdoor kunnen ervaringen uitgewisseld tussen verschillende stichtingen.

De eerste 2 weken van de Coronacrisis waren we vooral bezig met ‘hoe gaan we het doen’. Daarna ging het meer naar ‘hoe doen we de communicatie’ en nu kijken onze scholen meer naar buiten: hoe doen andere leerkrachten en scholen het?

Daarnaast hebben we onze website aangevuld met informatie voor leerkrachten en ouders rondom afstandsonderwijs. Voor leerkrachten staan er tips en handleidingen voor het werken met verschillende programma’s, zoals Edualdo en Google Classroom. Er staan ook praktische tips op voor ouders met kinderen die thuis leren, onder andere van wij-leren.nl.

Share This