Vacature gedragswetenschapper

Kenmerkend voor SBO Klavervier

 Op SBO Klavervier wordt onderwijs gegeven aan leerlingen waarbij de ontwikkeling niet zo vanzelfsprekend verloopt. Er is sprake van leer- en/of gedragsproblemen. In kleine groepen worden deze leerlingen begeleid door vakbekwame leraren.

Kenmerkend voor SBO Klavervier:

 • De leraren en alle andere medewerkers op school hebben een groot hart voor onze leerlingen.
 • Veiligheid, voorspelbaarheid en structuur staan hoog in het vaandel.
 • Onderwijs krijgt vorm vanuit de behoeften van de leerling.
 • Er is een goed pedagogisch en didactisch klimaat.
 • Het team bestaat uit echte teamspelers.
 • Samenwerking met ouders en met externen is vanzelfsprekend.

Wij zoeken een gedragswetenschapper die:

 • zichtbaar plezier heeft in werken met kinderen bij wie het leren niet vanzelf gaat;
 • veerkrachtig, zelfstandig, proactief, flexibel en oplossingsgericht is en daarnaast durft te experimenteren; 
 • graag samenwerkt met collega’s; 
 • positief gedrag aanmoedigt en zelf positiviteit uitstraalt;
 • op de hoogte is van actuele ontwikkelingen in het onderwijs;
 • toegankelijk is voor collega’s en beschikbaar voor vragen.

Wij verwachten dat je:

 • algemene theoretische kennis en vaardigheden op het gebied van orthopedagogiek en ontwikkelingspsychologie hebt;
 • rrvaring en/of affiniteit hebt met het onderwijs en eventueel de doelgroep SBO/SO;
 • kennis hebt van de zorgstructuur binnen het speciaal onderwijs;
 • vaardig bent in het planmatig en ontwikkelingsgericht onderzoeken en begeleiden van leerlingen;
 • vaardig bent in het observeren van leerlingen, individueel of in groepsverband;
 • vaardig bent in het voeren van adviesgesprekken;
 • vaardig bent in het opstellen van handelingsplannen en schrijven van ontwikkelverslagen;
 • goed zelfstandig kunt werken, maar ook de samenwerking zoekt met de orthopedagoog van SBO De Dijk en je voortdurend blijft professionaliseren;
 • de deskundigheid en handelingsbekwaamheid van leraren en andere professionals ten aanzien van gedragsvraagstukken en psychosociaal welbevinden van leerlingen vergroot door middel van je begeleiding.

Opleidingseisen:

 • Academische opleiding orthopedagogiek.
 • Je beschikt over een basisaantekening diagnostiek, bijvoorbeeld registratie NVO of de bereidheid om deze te behalen.

En wij zorgen dat: 

 • je je welkom voelt op onze scholen;
 • je onderdeel uitmaakt van een enthousiast, warm team;
 • je een passende arbeidsovereenkomst krijgt bij Groeisaam Primair Onderwijs voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling, waarbij inschaling plaatsvindt volgens CAO PO, schaal 11;
 • je volop mogelijkheden krijgt tot scholing en ontwikkeling. 
Share This