Leraar LB/LC bovenbouw De Ruyter

Kenmerkend voor Groeisaam
 

Groeisaam is een stichting die onderwijs verzorgt op 23 scholen in West Maas en Waal, Druten en Beuningen. Groeisaam-scholen zijn katholiek of openbaar. In Beuningen en in Druten is er een SBO-school.

Groeisaam staat voor: 

 • goed onderwijs voor alle leerlingen;
 • een plezierige leer- en werkomgeving;
 • veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling;
 • goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.

Kenmerkend voor De Ruyter

 • De school staat in het kleine dorpje Weurt, het is de enige school in het dorp.
 • Op de school zitten momenteel ongeveer 170 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Er zijn 11 leerkrachten, een intern begeleider, een conciërge, een onderwijsassistent en een gymleerkracht.
 • In het gebouw is een kindcentrum (KION) gevestigd. Tevens is er een inpandige gymzaal. Gym wordt gegeven door een vakleerkracht.

Over De Ruyter:

 • Goed didactisch handelen is voor ons de kern.
 • We werken actief aan onze schoolontwikkeling vanuit een jaarplan/meerjarenplan.
 • Modern onderwijs gericht op een kleurrijke toekomst voor iedereen.
 • Een positief en veilig leef- en leerklimaat.
 • De drang om te blijven ontwikkelen en vernieuwen.
 • We maken gebruik van het International Early Years Curriculum (IEYC – groep 1/2) en het International Primary Curriculum (IPC – groep 3 t/m 8). Dit zijn eigentijdse curricula voor het basisonderwijs waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen het best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt de school en de leerkracht hierbij. 

Wie zoeken wij?

Een collega die: 

 • Een kartrekker kan zijn op onderwijskundig/didactisch gebied.
 • Een specialisatie heeft op taal-/lees, reken- of algemeen didactisch gebied (of een opleiding is gestart of wil gaan volgen).
 • Beschikbaar is vanaf 08-01-’24 of zo spoedig mogelijk daarna.
 • Kijkt naar kansen en mogelijkheden en kan relativeren.
 • Structuur kan bieden, ook bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, kinderen verantwoordelijkheid kan geven.
 • Aansluit bij onze visie op goed onderwijs en het een uitdaging vindt om bij te dragen aan onze onderwijsontwikkeling.
 • Kan werken met een interactief direct instructiemodel, in ons geval De Vier Sleutels.
 • Kan omgaan met diversiteit in een dynamische leeromgeving.
 • Goed kan samenwerken en communicatief sterk is.

Wij verwachten dat je:

 • je PABO-diploma hebt;
 • in alle groepen les kunt geven;
 • enthousiast en betrokken bent;
 • op de hoogte bent van actuele ontwikkelingen in het onderwijs;
 • al enige ervaring met de methodes waarmee wij werken, zoals IPC is een pre.

En wij zorgen dat: 

 • je je welkom voelt op onze scholen;
 • je onderdeel uitmaakt van een enthousiast, warm team;
 • je een passende arbeidsovereenkomst krijgt bij Groeisaam Primair Onderwijs voor bepaalde tijd waarbij inschaling plaatsvindt volgens CAO PO, LB min. € 3.301 max. € 5.030 / LC  min. € 3.321 max. € 5.862 (bij een volledige WTF van 1,0);
 • je volop mogelijkheden krijgt tot scholing en ontwikkeling. Starters worden begeleid door onze schoolcoaches.

We horen graag van jou!

We nodigen je van harte uit om uiterlijk vrijdag 05-01-’24 a.s. via Meesterbaan te solliciteren en je motivatiebrief en cv aan ons door te geven.

Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de BBAC (Bovenschoolse BenoemingsAdviesCommissie) op dinsdag 9 januari 2024 vanaf 18.00 uur. Het gesprek met de sollicitatiecommissie van De Ruyter is op donderdag 11 januari 2024 vanaf 15:00 uur. Het exacte tijdstip hoor je nog.

Wil je graag meer weten over werken op De Ruyter dan kun je contact opnemen met de directeur a.i. Gerold Baan via tel. 06 11372209. Bekijk vooral ook onze website: https://www.deruyterweurt.nl/

Share This