Inspiratiemiddag Groeiplan

Op woensdag 3 november hebben we een inspiratiebijeenkomst georganiseerd voor onze medewerkers over het Groeiplan.
Eén van de vier kernambities, ‘Brede ontwikkeling’, stond hierbij centraal. Tijdens de workshops werden praktijkvoorbeelden over zelfregulatie en executieve functies bij de leerling gedeeld. Ook werden onze leraren geïnspireerd op gebieden zoals burgerschap, digitale geletterdheid, veerkracht en maakonderwijs.

In januari staat onze tweede kernambitie ‘De basis op orde’ centraal, wordt vervolgd!

Share This