Gedragswetenschapper SBO De Dijk Druten en SBO Klavervier Beuningen LC

Kenmerkend voor Groeisaam
 

Groeisaam is een stichting die onderwijs verzorgt op 23 scholen in West Maas en Waal, Druten en Beuningen. Groeisaam-scholen zijn katholiek of openbaar. In Beuningen en in Druten is er een SBO-school.

Groeisaam staat voor:

 • Goed onderwijs voor alle leerlingen.
 • Een plezierige leer- en werkomgeving.
 • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.

Kenmerkend voor beide SBO-scholen

SBO De Dijk en SBO Klavervier zijn scholen voor speciaal basisonderwijs, waar kinderen met leer- en/of gedragsproblemen leskrijgen in kleine groepen en worden begeleid door vakbekwame leraren. Beide scholen hebben een streekfunctie. SBO Klavervier voor de gemeente Beuningen en SBO De Dijk voor de gemeenten West Maas en Waal en Druten.

Op beide SBO-scholen:

 • staat veiligheid, voorspelbaarheid en structuur hoog in het vaandel;
 • is er oog voor ontwikkeling van leerlingen, personeel en het onderwijs;
 • hebben personeelsleden een groot hart voor kinderen die iets extra’s nodig hebben;
 • krijgt onderwijs vorm vanuit de behoeften van de SBO-leerling;
 • is er een goed pedagogisch- en didactisch klimaat en heerst er een goede teamsfeer;
 • is samenwerking met ouders en externen vanzelfsprekend.

Functie-eisen

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een orthopedagoog/psycholoog die:

 • zichtbaar plezier heeft in werken met kinderen bij wie het leren niet vanzelf gaat;
 • veerkrachtig, zelfstandig, proactief, flexibel, oplossingsgericht is en durft te experimenteren;
 • graag samenwerkt met collega’s;
 • positief gedrag aanmoedigt en zelf positiviteit uitstraalt;
 • op de hoogte is van actuele ontwikkelingen in het onderwijs;
 • toegankelijk is voor collega’s en beschikbaar voor vragen. 

Wij verwachten dat je:

 • algemene theoretische kennis en vaardigheden op het gebied van orthopedagogiek en ontwikkelingspsychologie hebt;
 • ervaring en/of affiniteit met het onderwijs en eventueel de doelgroep SBO/SO hebt;
 • kennis hebt van de zorgstructuur binnen het gespecialiseerd onderwijs;
 • vaardig bent in het planmatig en ontwikkelingsgericht onderzoeken en begeleiden van leerlingen;
 • vaardig bent in het observeren van leerlingen, individueel of in groepsverband;
 • vaardig bent in het voeren van adviesgesprekken met diverse betrokkenen;
 • vaardig bent in het opstellen van ontwikkelingsperspectieven en verslaglegging;
 • goed zelfstandig kunt werken en je voortdurend blijft professionaliseren;
 • de deskundigheid en handelingsbekwaamheid van leraren en andere professionals ten aanzien van gedragsvraagstukken en psychosociaal welbevinden van leerlingen vergroot door middel van je begeleiding;
 • diverse trajecten ten behoeve van de ontwikkeling van leerlingen aanvraagt en monitort.

Opleidingseisen:

 • Academische opleiding orthopedagogiek/psychologie.
 • Je beschikt over een basisaantekening diagnostiek of de bereidheid om deze te behalen.

De mogelijkheid bestaat om de functies van gedragswetenschapper en de vacature voor intern begeleider bij SBO De Dijk te combineren.

 

Arbeidsvoorwaarden

En wij zorgen dat:

 • je je welkom voelt op onze scholen;
 • je onderdeel uitmaakt van een enthousiast, warm team;
 • je een passende arbeidsovereenkomst krijgt bij Groeisaam Primair Onderwijs voor bepaalde tijd waarbij inschaling plaatsvindt volgens CAO PO, LC min. € 3.019 max. € 5.329 (bij een volledige WTF van 1,0) met de mogelijkheid om de tijdelijke benoeming om te zetten in een Groeisaambenoeming voor onbepaalde tijd;
 • je volop mogelijkheden krijgt tot scholing en ontwikkeling. Starters worden begeleid door onze schoolcoaches.

Sollicitatieprocedure

We horen graag van jou!

We nodigen je van harte uit om uiterlijk 23 augustus a.s. via Meesterbaan te solliciteren en je motivatiebrief en cv aan ons door te geven.

Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de directeuren van beide scholen Het gesprek met de sollicitatiecommissie van beide SBO-scholen is op 31 augustus a.s. vanaf 15.00 uur op SBO De Dijk in Druten.
Wil je graag meer weten over werken op SBO De Dijk dan kun je contact opnemen met directeur Esther van Loon (0487-512694 of e.vanloon@groeisaampo.nl). Voor informatie over werken op SBO Klavervier kun je contact opnemen met directeur Ellen Sas-van de Geer (024-6772811 of e.sasvandegeer@groeisaampo.nl)

Share This