Diploma-uitreiking MOvEL

Groeisaam trots op 7 Masters of Education

Afgelopen woensdag 15 september zijn in de HAN te Nijmegen tijdens een feestelijke bijeenkomst de eerste 11 diploma’s uitgereikt aan leraren die de afgelopen twee jaar de Master Ontwerpen van Eigentijds Leren hebben gevolgd en met succes afgerond. Van deze 11 leraren werken er maar liefst 7 bij Groeisaam.

Het initiatief tot deze opleiding is destijds genomen in 2017 door onze organisatie. Het ministerie had in die periode de subsidieregeling ‘Teambeurs Primair Onderwijs’ geïntroduceerd en via die regeling kon je subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding in samenwerking met een instelling voor hoger onderwijs die is gericht op teams van leraren en teamontwikkeling. Eind 2017 hebben we daartoe een subsidie ontvangen van € 150.000. Directeuren en leraren van diverse scholen van de besturen in onze regio hebben een jaar lang samen met de HAN (afdelingen opleiding en onderzoek) deze master ontwikkeld en de eerste leraren zijn op 1 sept. 2019 gestart met deze nieuwe opleiding en in juni 2021 (corona-proof) afgestudeerd. Groeisaam heeft voor de leraren die de opleiding gevolgd hebben een subsidie van € 355.780,46 ontvangen.

Het startpunt van de opleiding was een innovatief vraagstuk vanuit de school passend binnen de visie en ontwikkeling waarbij betrokkenheid van de directeur en het team een voorwaarde was. Het vraagstuk diende betrekking te hebben op ‘eigentijd onderwijs’. Veel gekozen thema’s waren: Diversiteit, Persoonlijke leerroutes, Zelfregie en autonomie, Technologie, Leren en lesgeven met ICT.

Onderzoek was gericht op: raadplegen van wetenschappelijke literatuur, verantwoording, onderbouwing, monitoren en reflectie. Er zijn allerlei beroepsproducten ontwikkeld. Toetsing en beoordeling heeft op eigentijdse wijze plaatsgevonden.

De afgestudeerde leraren hebben zich vergaand ontwikkeld t.a.v. het doen van onderzoek, stuurkracht en competenties ‘Leren en lesgeven met ict’.

Komende schooljaar zal Groeisaam met deze afgestudeerden nog regelmatig bijeenkomsten organiseren in samenwerking met de HAN. Aan de orde zullen komen: de voortgang van de schoolontwikkeling, elkaar inspireren, intervisie, kennisdeling, onderzoek effecten op motivatie en leerresultaten van de innovaties,  vervolg van het onderzoek m.b.t Stuurkracht, samenwerking in de driehoek: opleiding-onderzoek-werkveld. Eveneens de wijze waarop deze leraren zich kunnen profileren binnen Groeisaam en hun kwaliteiten breder worden ingezet. Denk aan: deelname beleidsgroepen-professionele leergemeenschappen, verder uitwerken van het ‘Groeiplan’, inzet op andere dan hun eigen school die aan de slag zijn of willen starten met vergelijkbare innovaties, het uitwerken van plannen op stichtings- en schoolniveau.

Meer informatie over de MOvEL opleiding is te vinden via de volgende links:

 

Master Ontwerpen van Eigentijds Leren iets voor jou? HAN

Ontwerpen van Eigentijds Leren: inhoud van de HAN Master

Master Ontwerpen van Eigentijds Leren volgen? Alle info (han.nl)

Share This