Belangrijkste punten uit onze gedragscode

Een prettig en veilig leer- en werkklimaat is een voorwaarde om te komen tot een gezonde groei en ontwikkeling van leerlingen en medewerkers in het basisonderwijs. Groeisaam heeft daarom een gedragscode ontwikkeld. Het uitgangspunt: medewerkers, kinderen, ouders en andere betrokkenen zijn gelijkwaardig en behandelen elkaar met respect. Bij het tabblad Informatie kunt u onder ‘Gedragsregelingen’ de volledige gedragscode inzien.

Share This