Onderwijsassistent A, Schakelklas

Kenmerkend voor Groeisaam

Groeisaam is een stichting die onderwijs verzorgt op 23 scholen in West Maas en Waal, Druten en Beuningen. Groeisaam-scholen zijn katholiek of openbaar. In Beuningen en in Druten is er een SBO-school.

Groeisaam staat voor:

 • Goed onderwijs voor alle leerlingen.
 • Een plezierige leer- en werkomgeving.
 • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.

Kenmerkend voor NT2 team

In een samenwerking tussen Groeisaam en het Ondersteuningsplatform Tussen de Rivieren wordt door een ambulant team van NT2-ondersteuners taalondersteuning gegeven aan nieuwkomers. Deze kinderen zitten op verschillende scholen in de gemeenten Beuningen, Druten en West Maas en Waal. Het team bestaat uit negen NT2 ondersteuners/leraren.
Naast de ambulante ondersteuning zijn er schakelklassen gestart in de gemeenten West Maas en Waal en Beuningen, waar momenteel op beide locaties lesgegeven wordt aan Oekraïense kinderen. Met de huidige instroom van nieuwkomers in de gemeente West Maas en Waal zijn we op zoek naar een onderwijsassistent naast de NT2 leraren voor de schakelklas in Altforst, locatie De Tweestroom.

Deze kinderen hebben, net als elk kind, recht op onderwijs. De gemeente en het schoolbestuur van Groeisaam organiseren met elkaar dat dit mogelijk gemaakt wordt. Om dit initiatief uit te breiden en dit onderwijs te verbeteren, zoeken wij jou als onderwijsassistent.

Over ons NT2 onderwijs 

Ons onderwijsprogramma is gericht op het leren van de Nederlandse taal (begrijpen, spreken, lezen, schrijven), rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling en creatieve vakken. De kinderen maken op school ook kennis met de Nederlandse cultuur en samenleving. Na de schakelklas stromen de kinderen uit naar het reguliere onderwijs. Kenmerkend voor ons is:

 • Een positief en veilig leef- en leerklimaat.
 • Goed didactisch handelen op maat is voor ons de kern.
 • Ieder kind werkt op zijn eigen niveau.

Wie zoeken wij?

We zijn op zoek naar een betrokken onderwijsassistent (WTF 0,4) op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Je belangrijkste werkzaamheden zullen de ondersteuning en begeleiding van kleine groepjes zijn. Denk hierbij aan de verwerking van lezen, rekenen en spelling. Dit vindt plaats onder jouw toezicht. Maar ook het inoefenen van de woordenschat pak je samen met een klein groepje op. Je werkt hierbij nauw samen met de leraar van de groep.

Wij verwachten dat je:

 • bevoegd bent als onderwijsassistent MBO niveau 4 of SPW niveau 3;
 • enthousiast en betrokken bent;
 • affiniteit hebt met de doelgroep, gevluchte/nog geen Nederlandssprekende kinderen.

En wij zorgen dat:

 • je je welkom voelt op onze scholen;
 • je onderdeel uitmaakt van een enthousiast, warm team;
 • je een passende arbeidsovereenkomst krijgt bij Groeisaam Primair Onderwijs voor bepaalde tijd waarbij inschaling plaatsvindt volgens CAO PO, Onderwijsassistent A;
 • je volop mogelijkheden krijgt tot scholing en ontwikkeling.

We horen graag van jou!

We nodigen je van harte uit om uiterlijk 9 januari a.s. via Meesterbaan te solliciteren en je motivatiebrief en cv aan ons door te geven.
Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de BBAC (Bovenschoolse BenoemingsAdviesCommissie) op dinsdag 17 januari 2023 Op woensdag 18 januari 2023 zijn de sollicitatiegesprekken.
Wil je graag meer weten over werken in de schakelklas West Maas en Waal? Dan kun je contact opnemen met coördinator Yvonne van Houten via tel. 06-10378020 of via y.vanhouten@groeisaampo.nl

Share This