Digitale bruikleenovereenkomst

Beste ouders/verzorgers,

Helaas zijn we vanaf 16 december 2020 weer genoodzaakt om tijdelijk over te stappen op afstandsonderwijs. Het kan zijn dat de school van uw kinderen er voor kiest om de devices die op school gebruikt worden mee te geven met uw kind. Op deze wijze kan er thuis gewerkt worden met dit apparaat. Dit vergemakkelijkt het afstandsonderwijs zowel voor uw kind als voor de leraar. 

U kunt zich voorstellen dat, wanneer de school deze middelen uitleent, er een groot financieel risico genomen wordt. Dit risico is natuurlijk al een stuk minder als u er op toekijkt dat er normaal met het device om gegaan wordt. We zijn hierbij echter ook genoodzaakt om een bruikleenovereenkomst te laten ondertekenen. Graag willen we u vragen om, indien uw kind een device mee naar huis krijgt, het volgende formulier in te vullen en te verzenden.

Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

De ICT-Helpdesk van Groeisaam

Share This